Pravidla soutěže

Podmínky soutěže Ordinace roku 2022/23

Účastníci soutěže:VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE:MICROSITE CZ s.r.o.Basilejské náměstí 10130 00 PrahaIČ: 24776653PACIENT:Fyzická osoba, která prostřednictvím elektronického formuláře nominuje ordinaci, se kterou má osobní zkušenosti, ordinaci ve které se léčí nebo léčila nebo fyzická osoba, která hlasuje v soutěži.Pacient se může identifikovat jménem, emailem a telefonním číslem. Každý identifikovaný pacient je zařazen do soutěže o Ceny pro pacienty.Pacient souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže.Pacient souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.ORDINACESubjekt nominován pacientem, který vykonává zdravotní, medicinskou nebo lékařskou péči na území České republiky v roce 2021.Každá úspěšně nominována ordinace je zařazena i do soutěže o ceny pro ordinace.Ordinace a provozovatel ordinace svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže.Ordinace a provozovatel soutěže svou účastí v soutěži souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.PARTNERPartner soutěže je fyzická nebo právnická osoba, která se podílí finančně, věcně či prací na průběhu a výsledcích soutěže.Zapojením se do soutěže Ordinace roku účastníci soutěže bez výhrad souhlasí s těmito Podmínkami soutěže.1. NOMINACE DO SOUTĚŽEOrdinace může být nominována pouze ručně a to pacientem.Nominace ordinace pacientem probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na stránce www.ordinaceroku.cz .Nominovaná ordinace bude před zařazením do soutěže a do hlasování posouzena vyhlašovatelem, zda-li splnila minimální podmínky nominace.Pacient může nominovat více ordinací.Po odeslání nominačního dotazníku pacientem Vyhlašovatel soutěže provede verifikaci dat.Podmínky nominace ordinace:a) ordinace musí provozovat lékařskou a zdravotní péči v roce 2021b) ordinace se musí nacházet na území České republikyc) nominace ordinace musí být úplná a údaje aktuálníd) ordinace bude kontaktována Vyhlašovatelem a nominaci neodmítnee) ordinace splňuje minimálně 4 podmínky nominačního dotazníku2. HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽIV soutěži může každý pacient v rámci vlastní IP adresy hlasovat maximálně 5x.Každý účastník soutěže, návštěvník, pacient či zástupce ordinace souhlasí se zpracováním cookies pro účely nezbytně nutné k technickému a intuitivnímu hladkému provozu soutěže.Počet hlasů ordinace v soutěži nemůže překročit počet aktuálních pacientů ordinace o více než 30%, jinak bude ordinace ze soutěže vyřazena Vyhlašovatelem.V případě, že vyhlašovatel zjistí pokusy o manipulaci s hlasováním, může Vyhlašovatel ordinaci ze soutěže vyloučit.Vyhlašovatel informuje o průběžných výsledcích hlasování na stránkách projektu.3. KATEGORIE SOUTĚŽEKaždá ordinace soutěží ve všech kategoriích soutěže.Ordinace roku v České republiceOrdinace roku v krajiOrdinace roku dle výkonu a specializace4. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮVyhlašovatel soutěže vyhlásí výsledky dle Harmonogramu soutěže.Výsledky soutěže budou vyhlášeny na adrese projektu a v partnerských mediích.Vítězům soutěže budou výsledky oznámeny individuálně, osobně, telefonicky a poštou a bude domluveno předání cen.Vyhlašovatel na závěr soutěže poděkuje telefonickou nebo emailovou formou všem zůčastněným v soutěži. Tedy ordinacím nominovaných v soutěži i pacientům zapojeným do soutěže.5. CENY PRO ORDINACECeny pro výherní ordinace se definují v odkazu “Ceny pro ordinace” a jsou závislé na spolupráci partnerů soutěže.Odevzdání věcných cen garantují partneři soutěže a Vyhlašovatel soutěže na základě smlouvy o spolupráci s Vyhlašovatelem.Ceny do soutěže je možné přidávat po celou dobu soutěže.6. CENY PRO PACIENTYKaždý identifikovaný pacient je zařazený do soutěže o ceny pro pacienty.Ceny pro pacienty se definují v odkazu “Ceny pro pacienty”.Odevzdání věcných cen garantuje Vyhlašovatel soutěže.Odevzdat ceny lze pouze správně identifikovaným pacientům, kteří provedli správnou nominaci ordinace, případně hlasování o Ordinaci roku a zadali svoje platné kontaktní údaje.Identifikace pacienta probíhá prostřednictvím občanského jména, platného telefonu, platného emailu.K odevzdání cen dojde v Praze v prostorech Vyhlašovatele soutěže. Po dohodě je možné věci zaslat i na adresu výherce, kterou sdělí.7. OPAKOVÁNÍ SOUTĚŽEV situaci vyhlášení dalšího ročníku soutěže souhlasí účastníci předešlého ročníku soutěže s telefonickým nebo emailovým oslovením Vyhlašovatelem soutěže, ve kterém jim oznámí podmínky, harmonogram a formu dalšího ročníku soutěže Ordinace roku.