Pravidla soutěže

Podmínky soutěže Ordinace Roku 2020

Účastníci soutěže:

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE:MICROSITE CZ s.r.o.Basilejské náměstí 10130 00 Praha IČ: 24776653

 

PACIENT

Fyzická osoba, která prostřednictvím elektronického formuláře nominuje ordinaci, se kterou má osobní zkušenosti, ordinaci ve které se léčí nebo léčila nebo fyzická osoba, která hlasuje v soutěži.Pacient se může identifikovat jménem, emailem a telefonním číslem. Každý identifikovaný pacient je zařazen do soutěže o Ceny pro pacienty.Pacient souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže.Pacient souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.

 

ORDINACE

Subjekt nominován pacientem, který vykonává zdravotní, medicinskou nebo lékařskou péči na území České republiky v roce 2017.Každá úspěšně nominována ordinace je zařazena i do soutěže o ceny pro ordinace.Ordinace a provozovatel ordinace svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže.Ordinace a provozovatel soutěže svou účastí v soutěži souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.

PARTNER

Partner soutěže je fyzická nebo právnická osoba, která se podílí finančně, věcně či prací na průběhu a výsledcích soutěže.

Zapojením se do soutěže Ordinace roku účastníci soutěže bez výhrad souhlasí s těmito Podmínkami soutěže.

 

1. NOMINACE DO SOUTĚŽE

Ordinace může být nominována pouze ručně a to pacientem.

Nominace ordinace pacientem probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na stránce www.ordinaceroku.cz .

Nominovaná ordinace bude před zařazením do soutěže a do hlasování posouzena vyhlašovatelem, zda-li splnila minimální podmínky nominace.

Pacient může nominovat více ordinací.

Po odeslání nominačního dotazníku pacientem Vyhlašovatel soutěže provede verifikaci dat.

Podmínky nominace ordinace:

a) ordinace musí provozovat lékařskou a zdravotní péči v roce 2017b) ordinace se musí nacházet na území České republikyc) nominace ordinace musí být úplná a údaje aktuálníd) ordinace bude kontaktována Vyhlašovatelem a nominaci neodmítnee) ordinace splňuje minimálně 4 podmínky nominačního dotazníku

 

2. HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI

V soutěži může každý pacient v rámci vlastní IP adresy hlasovat maximálně 5x.

Každý účastník soutěže, návštěvník, pacient či zástupce ordinace souhlasí se zpracováním cookies pro účely nezbytně nutné k technickému a intuitivnímu hladkému provozu soutěže.

Počet hlasů ordinace v soutěži nemůže překročit počet aktuálních pacientů ordinace o více než 30%, jinak bude ordinace ze soutěže vyřazena Vyhlašovatelem.

V případě, že vyhlašovatel zjistí pokusy o manipulaci s hlasováním, může Vyhlašovatel ordinaci ze soutěže vyloučit.

Vyhlašovatel informuje o průběžných výsledcích hlasování na stránkách projektu.

 

3. KATEGORIE SOUTĚŽE

Každá ordinace soutěží ve všech kategoriích soutěže.

Ordinace roku v České republice

Ordinace roku v kraji

Ordinace roku dle výkonu a specializace

 

4. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Vyhlašovatel soutěže vyhlásí výsledky dle Harmonogramu soutěže.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na adrese projektu a v partnerských mediích.

Vítězům soutěže budou výsledky oznámeny individuálně, osobně, telefonicky a poštou a bude domluveno předání cen.

Vyhlašovatel na závěr soutěže poděkuje telefonickou nebo emailovou formou všem zůčastněným v soutěži. Tedy ordinacím nominovaných v soutěži i pacientům zapojeným do soutěže.

 

5. CENY PRO ORDINACE

Ceny pro výherní ordinace se definují v odkazu “Ceny pro ordinace” a jsou závislé na spolupráci partnerů soutěže.

Odevzdání věcných cen garantují partneři soutěže a Vyhlašovatel soutěže na základě smlouvy o spolupráci s Vyhlašovatelem.

Ceny do soutěže je možné přidávat po celou dobu soutěže.

  

6. CENY PRO PACIENTYKaždý identifikovaný pacient je zařazený do soutěže o ceny pro pacienty.

Ceny pro pacienty se definují v odkazu “Ceny pro pacienty”.

Odevzdání věcných cen garantuje Vyhlašovatel soutěže.

Odevzdat ceny lze pouze správně identifikovaným pacientům, kteří provedli správnou nominaci ordinace, případně hlasování o Ordinaci roku a zadali svoje platné kontaktní údaje.

Identifikace pacienta probíhá prostřednictvím občanského jména, platného telefonu, platného emailu.

K odevzdání cen dojde v Praze v prostorech Vyhlašovatele soutěže. Po dohodě je možné věci zaslat i na adresu výherce, kterou sdělí.

 

7. OPAKOVÁNÍ SOUTĚŽEV situaci vyhlášení dalšího ročníku soutěže souhlasí účastníci předešlého ročníku soutěže s telefonickým nebo emailovým oslovením Vyhlašovatelem soutěže, ve kterém jim oznámí podmínky, harmonogram a formu dalšího ročníku soutěže Ordinace roku.

 

Podmínky soutěže ordinace roku 2016

Účastníci soutěže:

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE:

MICROSITE CZ s.r.o. Basilejské náměstí 10 130 00 Praha IČ: 24776653

PACIENT: Fyzická osoba, která prostřednictvím elektronického formuláře nominuje ordinaci, se kterou má osobní zkušenosti, ordinaci ve které se léčí nebo léčila nebo fyzická osoba, která hlasuje v soutěži. Pacient se může identifikovat jménem, emailem a telefonním číslem. Každý identifikovaný pacient je zařazen do soutěže o Ceny pro pacienty. Pacient souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže. Pacient souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.

 

ORDINACE Subjekt nominován pacientem, který vykonává zdravotní, medicinskou nebo lékařskou péči na území České republiky v roce 2016. Každá úspěšně nominována ordinace je zařazena i do soutěže o ceny pro ordinace. Ordinace a provozovatel ordinace svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže. Ordinace a provozovatel soutěže svou účastí v soutěži souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.

 

PARTNER Partner soutěže je fyzická nebo právnická osoba, která se podílí finančně, věcně či prací na průběhu a výsledcích soutěže. Zapojením se do soutěže Ordinace roku účastníci soutěže bez výhrad souhlasí s těmito Podmínkami soutěže.

 

1. NOMINACE DO SOUTĚŽE Ordinace může být nominována pouze ručně a to pacientem. Nominace ordinace pacientem probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na stránce www.ordinaceroku.cz . Nominovaná ordinace bude před zařazením do soutěže a do hlasování posouzena vyhlašovatelem, zda-li splnila minimální podmínky nominace. Pacient může nominovat více ordinací. Po odeslání nominačního dotazníku pacientem Vyhlašovatel soutěže provede verifikaci dat. Podmínky nominace ordinace: a) ordinace musí provozovat lékařskou a zdravotní péči v roce 2016 b) ordinace se musí nacházet na území České republiky c) nominace ordinace musí být úplná a údaje aktuální d) ordinace bude kontaktována Vyhlašovatelem a nominaci neodmítne e) ordinace splňuje minimálně 4 podmínky nominačního dotazníku

 

 

2. HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI V soutěži může každý pacient v rámci vlastní IP adresy hlasovat maximálně 5x. Každý účastník soutěže, návštěvník, pacient či zástupce ordinace souhlasí se zpracováním cookies pro účely nezbytně nutné k technickému a intuitivnímu hladkému provozu soutěže. Počet hlasů ordinace v soutěži nemůže překročit počet aktuálních pacientů ordinace o více než 30%, jinak bude ordinace ze soutěže vyřazena Vyhlašovatelem. V případě, že vyhlašovatel zjistí pokusy o manipulaci s hlasováním, může Vyhlašovatel ordinaci ze soutěže vyloučit. Vyhlašovatel informuje o průběžných výsledcích hlasování na stránkách projektu.

 

 

3. KATEGORIE SOUTĚŽE Každá ordinace soutěží ve všech kategoriích soutěže. Ordinace roku v České republice Ordinace roku v kraji Ordinace roku dle výkonu a specializace

 

4. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Vyhlašovatel soutěže vyhlásí výsledky dle Harmonogramu soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na adrese projektu a v partnerských mediích. Vítězům soutěže budou výsledky oznámeny individuálně, osobně, telefonicky a poštou a bude domluveno předání cen. Vyhlašovatel na závěr soutěže poděkuje telefonickou nebo emailovou formou všem zůčastněným v soutěži. Tedy ordinacím nominovaných v soutěži i pacientům zapojeným do soutěže.

 

 

5. CENY PRO ORDINACE Ceny pro výherní ordinace se definují v odkazu “Ceny pro ordinace” a jsou závislé na spolupráci partnerů soutěže. Odevzdání věcných cen garantují partneři soutěže a Vyhlašovatel soutěže na základě smlouvy o spolupráci s Vyhlašovatelem. Ceny do soutěže je možné přidávat po celou dobu soutěže.

 

 

6. CENY PRO PACIENTY Každý identifikovaný pacient je zařazený do soutěže o ceny pro pacienty. Ceny pro pacienty se definují v odkazu “Ceny pro pacienty”. Odevzdání věcných cen garantuje Vyhlašovatel soutěže. Odevzdat ceny lze pouze správně identifikovaným pacientům, kteří provedli správnou nominaci ordinace, případně hlasování o Ordinaci roku a zadali svoje platné kontaktní údaje. Identifikace pacienta probíhá prostřednictvím občanského jména, platného telefonu, platného emailu. Cenu vyhrává každý 665. pacient nominovaný do soutěže. K odevzdání cen dojde v Praze v prostorech Vyhlašovatele soutěže. Po dohodě je možné věci zaslat i na adresu výherce, kterou sdělí.

 

7. OPAKOVÁNÍ SOUTĚŽE V situaci vyhlášení dalšího ročníku soutěže souhlasí účastníci předešlého ročníku soutěže s telefonickým nebo emailovým oslovením Vyhlašovatelem soutěže, ve kterém jim oznámí podmínky, harmonogram a formu dalšího ročníku soutěže Ordinace roku.

 

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

1.4.2016      -   23.10.2016    NOMINAČNÍ ČÁST SOUTĚŽE. Nominace ordinací pacienty

31.10.2016   -   22.3.2017     HLASOVACÍ ČÁST SOUTĚŽE. Hlasování pacientů v rámci nominovaných ordinací.

2.4.2017                               VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky soutěže ordinace roku 2015   (první ročník)

Účastníci soutěže:

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE:

MICROSITE CZ s.r.o. Basilejské náměstí 10 130 00 Praha IČ: 24776653

PACIENT: Fyzická osoba, která prostřednictvím elektronického formuláře nominuje ordinaci, se kterou má osobní zkušenosti, ordinaci ve které se léčí nebo léčila nebo fyzická osoba, která hlasuje v soutěži. Pacient se může identifikovat jménem, emailem a telefonním číslem. Každý identifikovaný pacient je zařazen do soutěže o Ceny pro pacienty. Pacient souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže. Pacient souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.

 

ORDINACE Subjekt nominován pacientem, který vykonává zdravotní, medicinskou nebo lékařskou péči na území České republiky v roce 2015. Každá úspěšně nominována ordinace je zařazena i do soutěže o ceny pro ordinace. Ordinace a provozovatel ordinace svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním dat a použití dat ze soutěže pro zpracování Vyhlašovatelem a partnery soutěže. Ordinace a provozovatel soutěže svou účastí v soutěži souhlasí s informováním o průběhu a výsledcích soutěže telefonicky nebo emailem.

 

PARTNER Partner soutěže je fyzická nebo právnická osoba, která se podílí finančně, věcně či prací na průběhu a výsledcích soutěže. Zapojením se do soutěže Ordinace roku účastníci soutěže bez výhrad souhlasí s těmito Podmínkami soutěže.

 

1. NOMINACE DO SOUTĚŽE Ordinace může být nominována pouze ručně a to pacientem. Nominace ordinace pacientem probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na stránce www.ordinaceroku.cz . Nominovaná ordinace bude před zařazením do soutěže a do hlasování posouzena vyhlašovatelem, zda-li splnila minimální podmínky nominace. Pacient může nominovat více ordinací. Po odeslání nominačního dotazníku pacientem Vyhlašovatel soutěže provede verifikaci dat. Podmínky nominace ordinace: a) ordinace musí provozovat lékařskou a zdravotní péči v roce 2015 b) ordinace se musí nacházet na území České republiky c) nominace ordinace musí být úplná a údaje aktuální d) ordinace bude kontaktována Vyhlašovatelem a nominaci neodmítne e) ordinace splňuje minimálně 4 podmínky nominačního dotazníku

 

 

2. HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI V soutěži může každý pacient v rámci vlastní IP adresy hlasovat maximálně 5x. Každý účastník soutěže, návštěvník, pacient či zástupce ordinace souhlasí se zpracováním cookies pro účely nezbytně nutné k technickému a intuitivnímu hladkému provozu soutěže. Počet hlasů ordinace v soutěži nemůže překročit počet aktuálních pacientů ordinace o více než 30%, jinak bude ordinace ze soutěže vyřazena Vyhlašovatelem. V případě, že vyhlašovatel zjistí pokusy o manipulaci s hlasováním, může Vyhlašovatel ordinaci ze soutěže vyloučit. Vyhlašovatel informuje o průběžných výsledcích hlasování na stránkách projektu.

 

 

3. KATEGORIE SOUTĚŽE Každá ordinace soutěží ve všech kategoriích soutěže. Ordinace roku v České republice Ordinace roku v kraji Ordinace roku dle výkonu a specializace

 

4. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Vyhlašovatel soutěže vyhlásí výsledky dle Harmonogramu soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na adrese projektu a v partnerských mediích. Vítězům soutěže budou výsledky oznámeny individuálně, osobně, telefonicky a poštou a bude domluveno předání cen. Vyhlašovatel na závěr soutěže poděkuje telefonickou nebo emailovou formou všem zůčastněným v soutěži. Tedy ordinacím nominovaných v soutěži i pacientům zapojeným do soutěže.

 

 

5. CENY PRO ORDINACE Ceny pro výherní ordinace se definují v odkazu “Ceny pro ordinace” a jsou závislé na spolupráci partnerů soutěže. Odevzdání věcných cen garantují partneři soutěže a Vyhlašovatel soutěže na základě smlouvy o spolupráci s Vyhlašovatelem. Ceny do soutěže je možné přidávat po celou dobu soutěže.

 

 

6. CENY PRO PACIENTY Každý identifikovaný pacient je zařazený do soutěže o ceny pro pacienty. Ceny pro pacienty se definují v odkazu “Ceny pro pacienty”. Odevzdání věcných cen garantuje Vyhlašovatel soutěže. Odevzdat ceny lze pouze správně identifikovaným pacientům, kteří provedli správnou nominaci ordinace, případně hlasování o Ordinaci roku a zadali svoje platné kontaktní údaje. Identifikace pacienta probíhá prostřednictvím občanského jména, platného telefonu, platného emailu. Cenu vyhrává každý 665. pacient nominovaný do soutěže. K odevzdání cen dojde v Praze v prostorech Vyhlašovatele soutěže. Po dohodě je možné věci zaslat i na adresu výherce, kterou sdělí.

 

7. OPAKOVÁNÍ SOUTĚŽE V situaci vyhlášení dalšího ročníku soutěže souhlasí účastníci předešlého ročníku soutěže s telefonickým nebo emailovým oslovením Vyhlašovatelem soutěže, ve kterém jim oznámí podmínky, harmonogram a formu dalšího ročníku soutěže Ordinace roku.

 

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

1.4.2015      -   30.9.2015    NOMINAČNÍ ČÁST SOUTĚŽE. Nominace ordinací pacienty

10.10.2015   -   1.3.2016     HLASOVACÍ ČÁST SOUTĚŽE. Hlasování pacientů v rámci nominovaných ordinací.

15.3.2016                           VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

 

Generální partneři

 • VIZIT
 • SmartBooking Chytrý kalendář

Mediální partneři

 • ZDRAVOTNICKÉ NOVINY
 • A11
 • Moje zdraví - Myslíme na prevenci
 • Ze Zdravotnictví
 • Medical Tribune
 • Moje Zdraví - modré

Partneři

 • Simply Relax
 • Microsite CZ
 • Sebamed
 • Bi-oil
 • Baby sebamed
 • Google pro neziskové organizace
 • Nuga Best
 • Akme
 • Asociace klinických logopedů České republiky
 • ZP MV ČR
 • Čerstvá logopedie
 • LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
 • Česká asociace sester
 • AGEL lékárna
 • Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.
 • Mezi námi o.p.s.
 • Amelie, z.s.
 • Jedu na dřeň
 • Marie Zelená
 • Herbadent
 • Dárkovna
 • Kamba
 • Superionherbs
 • QuickSeal
 • QSK
 • Microsite
 • Zdravotní Registr CZ
 • Katalog Stomatologů CZ
 • Lékařná scarebeus
 • dar z prirody
 • česká veganská společnost čvs
 • mepro