Zakladatelská 975/22
735 06 - Karviná - Nové Město
ič: 27820076
MUDr. František Cibulka

MUDr. František Cibulka | CIBU-MED s.r.o.

Praktický lékař pro dospělé


Ordinace praktického lékaře pro dospělé s atestací vyššího stupně MUDr. Františka Cibulky.

Nachází se v Areálu Karvinské hornické nemocnice a.s.

www.khn.cz 

 

MUDr. František Cibulka poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru praktického lékařství pro dospělé.

 • možnost individuálního objednání k lékaři na konkrétní hodinu
 • široká laboratorní diagnostika - odběry krve, moče, jiných biologických materiálů, mikrobiologická vyšetření, specializ. odběry stran pracovní zátěže po dohodě pro firmy aj.
 • očkování proti vybraným patogenům a nemocem
 • komplexní preventivní prohlídky pro smluvní partnery (vstupní, výstupní, periodické, mimořádné a další)
 • posudková činnost ve vztahu k pracovnímu zařazení
 • spolupráce s oddělením pracovního lékařství a oddělením chorob z povolání KHN a.s.
 • spolupráce s klinikami nemocí z povolání
 • spolupráce se soudními znalci a účast při hygienickém šetření na pracovištích povrchových i v podzemí
 • přednášková, osvětová a školící činnost v oblasti zdravotnictví
 • konzultace pro komerční pojišťovny


využívá:

 • Ordinace se vyznačuje vstřícným přístupem k pacientům
 • Ordinace provozuje pravidelně aktualizované webové stránky či online profil
 • Pacienti jsou spokojeni se službami ordinace
 • Ordinace má vhodné a čisté sociální zařízení
 • Ordinace disponuje dobře zařízenou čekárnou.

Napište Vaše poděkování ordinaci