Poštovní 2060
407 47 - Varnsdorf
ič: 02108119
Myrinx s.r.o., odborná ambulance ušní, nosní krční Varnsdorf

Myrinx s.r.o., odborná ambulance ušní, nosní krční Varnsdorf | MUDr. Lenka Povová, MUDr. Pavel Csuhaj

Ostatní


ORL ordinaci Varnsdorf provozuje společnost Myrinx s.r.o. - MUDr. Lenka Povová a MUDr. Pavel Csuhaj.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které má uzavřené smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven. Poskytujeme preventnivní, diagnostickou a léčebnou péči v oboru otorinolaryngologie.  

V naší ORL ordinaci ve Varnsdorfu je k dispozici nadstandartní přístrojové vybavení:

 • otomikroskopie
 • otoendoskopie
 • nosní a hrtanová endoskopie
 • audiometrie
 • tympanometrie
 • přístroj na měření otoakustických emisí
 • vyšetření endoskopickou věží Xion Endocompact, včetně flexibilní laryngoskopu, stroboskopu k vyšetření hlasu

 

Poskytujeme diagnostiku, vč. endoskopie a komplexní léčení hlasových poruch, hlasovou reedukaci a rehabilitaci za užití. Pokud máte problémy s hlasem a chrapot trvající déle než 3 týdny, dostavte se na ORL vyšetření. 

Diagnostikujeme poruchy sluchu, navrhujeme odpovídající léčbu a používáme moderní metody.

Pokud máte potíže s chronickou rýmou, nosní neprůchodností, kýchavicemi, poruchou čichu, chrápáním apod., provedeme důkladné endoskopické vyšetření a navrhneme adekvátní péči.

Zajišťujeme smluvní péči a provádíme hrazené vstupní, výstupní a periodické prohlídky pro pracoviště s rizikem hluku, pro hasiče, policisty, řidiče, potápěče, piloty atd.

Vyšetřujeme také samoplátce, aplikujeme naušnice.

Provádíme screeningové vyšetřování sluchu novorozenců - měření výbavnosti otoakustických emisí (podrobnosti viz. přiložený dokument). 

 ************************************************************************************************************************************

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat.

Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

 


využívá:

 • Ordinace disponuje moderním technologickým vybavením
 • Ordinace se vyznačuje vstřícným přístupem k pacientům
 • Ordinace provozuje pravidelně aktualizované webové stránky či online profil
 • Ordinace komunikuje elektronicky
 • Ordinace umožňuje objednávání online a nebo e-recepty
 • Pacienti jsou spokojeni se službami ordinace
 • Ordinace má vhodné a čisté sociální zařízení
 • Ordinace disponuje dobře zařízenou čekárnou.

Napište Vaše poděkování ordinaci