Litoměřická 64
405 02 - Děčín
ič: 75079101
MUDr. Lenka Podolská

MUDr. Lenka Podolská

Ostatní


Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost

Alergologie a klinická imunologie

 

MUDr. Lenka Podolská v rámci praktického lékařství pro děti a dorost poskytuje veškeré lékařské služby včetně očkování a preventivních prohlídek. V odbornosti alergologie a klinická imunologie poskytujeme dětem všech věkových kategorií péči při zvýšené nemocnosti, různých alergických a autoimunitních onemocněních. Pro toto vyšetření je nutné při první návštěvě u nás doporučení od praktického dětského lékaře nebo jiného odborného lékaře (např. ORL, kožní,...) 


využívá:

  • Ordinace disponuje moderním technologickým vybavením
  • Ordinace se vyznačuje vstřícným přístupem k pacientům
  • Ordinace provozuje pravidelně aktualizované webové stránky či online profil
  • Ordinace komunikuje elektronicky
  • Pacienti jsou spokojeni se službami ordinace
  • Ordinace má vhodné a čisté sociální zařízení
  • Ordinace disponuje dobře zařízenou čekárnou.

Napište Vaše poděkování ordinaci