Partyzánů 2174
68801 - Uherský Brod
ič: 10959629
Pediatrie Poulovi, s.r.o.

Pediatrie Poulovi, s.r.o. | Praktický lékař pro děti a dorost

Praktický lékař pro děti a dorost


Akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Poskytované služby

 • léčebná a preventivní péče pro děti a dorost (od narození do 19 let věku včetně)
 • ultrazvukové vyšetření vedlejších dutin nosních v A-módu pomocí ultrazvukového přístroje Oriola Sinuscan 201
 • neinvazivní měření intenzity novorozenecké žloutenky pomocí transkutánního bilirubinometru (novinka pro rok 2020!)
 • precizní vyšetření patologií klenby nohy pomocí LED podoskopu s polarizovaným světlem (novinka pro rok 2020!)
 • měření nasycení krve kyslíkem u všech věkových katergorií (včetně novorozenců) pomocí profesionálního pulzního oxymetru
 • 12kanálové EKG
 • expertní dermatoskopie pomocí polarizačního dermatoskopu DermLite Hybrid II M
 • expertní otoskopie s možností pneumatického módu pomocí zaostřovacího otoskopu Welch Allyn MacroView
 • měření teploty tělesného jádra pomocí teploměru Welch Allyn SureTemp
 • chemické vyšetření moči pomocí močového analyzátoru Teco Diagnostic Uritek TC-101
 • vyšetření zrakové ostrosti, pokročilé testování barvocitu, polarizované testy, testy kontrastní citlivosti a další pomocí nejnovějšího LED optotypu (v roce 2020 jsme v rámci zkvalitňování péče vyměnili starší model za zbrusu nový!)
 • vyšetření reaktantů akutní fáze v POCT (Point OCare Testing) režimu pomocí přístroje QuikRead Go
 • kvalitativní průkaz streptokového antigenu ve stěru z patrových mandlí v POCT režimu (Strep-A) pomocí přístroje QuikRead Go
 • měření arteriálního krevního tlaku pomocí multimodálního tlakoměru Omron
 • možnost zapůjčení nejmodernějších monitorů dechu BabySense 2 Pro a BabySense 7 pro novorozence a kojence
 • v případě potíží s kojením či krmením možnost zapůjčení kojenecké váhy
 • zapojení do projektu Virtuální čekárna (zatím tento projekt hodnotíme velice negativně - spíše nedoporučujeme používat!)
 • možnost e-mailové konzultace (ev. přes Virtuální čekárnu) i mimo ordinační dobu, víkendy nevyjímaje
 • najdete nás i na Facebooku (https://www.facebook.com/MUDrDariaPoulova/)

V letních měsících Vám návštěvu zpříjemní invertorová klimatizace Daikin v čekárně i v ordinaci.

 

Na spolupráci se těší:

MUDr. Daria Poulová

 • školitelka pro obor Praktické lékařství pro děti a dorost
 • držitelka diplomů celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory (ČLK)
 • specializovaná způsobilost v oboru pediatrie
 • MZ ČR přiznaná specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
 • členka ČLK, OSPDL a SPLDD
 • kontinuální vzdělávání v oborech dětské lékařství, chirurgie, vnitřní lékařství, neurologie, gynekologie, urologie, ORL, oftalmologie a infekční lékařství prostřednictvím prezenčních vzdělávacích akcí a e-learningových kurzů

 

MUDr. Miroslav Poul

 • lékař se specializovanou způsobilostí v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost (prospěl s pochvalou)
 • držitel diplomu celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory (ČLK), navíc i jako nejrychlejší absolvent v historii
 • kontinuální vzdělávání v oborech dětské lékařství, chirurgie, vnitřní lékařství, neurologie, gynekologie, urologie, ORL, oftalmologie a infekční lékařství prostřednictvím prezenčních vzdělávacích akcí a e-learningových kurzů

 

Ludmila Gavendová

 • zdravotní sestra


využívá:

 • Ordinace se vyznačuje vstřícným přístupem k pacientům
 • Ordinace provozuje pravidelně aktualizované webové stránky či online profil
 • Ordinace komunikuje elektronicky
 • Ordinace umožňuje objednávání online a nebo e-recepty
 • Pacienti jsou spokojeni se službami ordinace
 • Ordinace má vhodné a čisté sociální zařízení
 • Ordinace disponuje dobře zařízenou čekárnou.

Napište Vaše poděkování ordinaci